Jugendstil i Oslo:
Marmorgården, Riddervolds gate 3

Overrettssakfører Julius Fougner engasjerte i 1897 arkitekten Kristen Rivertz til å tegne en frittstående leiegård i Riddervolds gate 2. Rivertz ble her bistått av assistenten Oscar Hoff, som her utformet de endelige fasadetegningene. Fougner selv var i 1900 beboer i en annen jugendgård ­ Oscar Hoffs Oscars gate 43.

Gården er gitt en fasadeforblending i rød og lys grå kalksten, der jugendornametikk er hugget ut i stenen. Taket er kobbertekket, og stiluttrykket er preget av jugend. Marmorgården minner om en liten borg med sine tårnoppbygg og spir, og er kjent for et praktfullt trapperom i jugendstil, utført med en utsøkt materialbruk.Jugendstil i Oslo

Kristen Rivertz

Oscar Hoff

Utvalgte utsnitt: 
Inngangsdøren

Detalj av inngangsdørens øvre del

Detalj av inngangsdørens nedre del

Detalj med spir og gavl

Detalj av inngangsdør og huggenstensarbeider

Detalj av huggenstensarbeiderGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!