Jugendstil i Oslo:
Sagene brannstasjon, Sandakerveien 58a

Sagene brandstation hadde først tilhold i leiede lokaler i Maridalsveien 86, før man fra 1872 hadde tilhold i Sagveien 23.

Den nye Sagene brannstasjon ble oppført i årene 1913-14, og tatt i bruk i 1914, med opprinnelig adresse Åsengaten 10b. Den ble bygget etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange, og er utformet i en enkel jugendstil. Den symmetrisk komponerte bygningen har et fremskutt midtparti med tre porter. Dette er flankert av to tilbaketrukne bygningsledd i to etasjer med høye, valmede tak. Bygningen har enkle pussflater og kurvehankbuede vinduer med smårutede felter i øvre del.Jugendstil i Oslo

Balthazar Lange

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!