Jugendstil i Oslo:
Skovveien 39

Denne store leiegården på toppen av Uranienborghøyden ble bygget i 1901 for garver Peter Thoretius Halvorsen, etter tegninger av arkitekt Oskar Dehkes. Ansvarshavende byggmester var Ole Olsen. Bygningen ble oppført på eiendommen Solbakken, hvis løkkehus fremdeles står i bakgården her. Solbakken var i en periode hjem for dikteren Johan Sebastian Welhaven.

P. T. Halvorsen var gift med Sophie Bowitz, og deres syv sønner tok alle det konstruerte etternavn Halbo. Det bor fremdeles etterkommere av Halvorsen og Bowitz i gården.

Gården har en lang gatefasade, med et uttrykk som er typisk for arkitekten. Formene er inspirert av nyromansk og nygotisk stil, men preges av samtidens jugenduttrykk. I trappegengene finnes veggmalerier i jugendstil. Fasaden er symmetrisk komponert, med en sentral gavl flankert av to karnapper med valmet tak. Spesielt dekorativt er det midtre balkongparti.Jugendstil i Oslo

Oskar Dehkes

Utvalgte utsnitt: 
En balkongs undersideGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!