Jugendstil i Oslo:
Sorgenfrigaten 23

Denne leiegården er gitt en glatt fasade med enkel, stort dimensjonert jugenddekor. Fasaden er basert på enkle geometriske former, og har liten dybdevirkning. Fasaden er grunnleggende symmetrisk komponert, med en litt avvikende første etasje. Dekoren er begrenset til å omkranse enkelte vindusåpninger.

Huset ble bygget for byggmester og gårdeier Martin Fjeldstad, etter tegninger ved arkitekt Eduard Carlén, datert 1912. Carlén tegnet også flere gårder for byggmester Fjeldstad før 1900.Jugendstil i Oslo

Eduard Carlén

Utvalgte utsnitt: 
Detalj av dekorert feltGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!