Jugendstil i Oslo:
Serpentingården, Stortingsgaten 4

Serpentingården er en forretningsgård som ble oppført i 1898 for grosserer Carl Christian Severin Christensen fra Stavanger, som også var eier av Stortingsgaten 16, etter tegninger av arkitekt Kristen Rivertz. Før denne ble bygget hadde den danske fotograf Carl Christian Wischmann en mindre bygning på tomten. Serpentingårdens første eier C. Christensen, drev også maskinforretning og tremasseforretning, og hadde sin bolig i villaen Kruses gate 7.

Bygningen var i årene 1902-12 tilholdssted for Dagbladet, og Kosmorama Kinematograf hadde lokaler her fra 1910. Hotellene Westend og Søstrene Jensen var også å finne i Serpentingården.

Serpentingården er utført i en amerikanskinspirert nyromansk stil, med trekk av tudorgotikk og jugendpreg. Bygningene har en symmetrisk komponert gatefasade, der midtaksen markeres ved en balkong, tre grupperte vinduer og en gavl. Fasaden er utført i grov- og finhugget serpentin, en grønnlig stensort som har gitt navn til bygningen.Jugendstil i Oslo

Kristen Rivertz

Utvalgte utsnitt: 
Fra bygningens midtparti

Gavlpartiet

Detalj av midtpartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!