Jugendstil i Oslo:
Thomas Heftyes gate 38

Denne frittliggende leiegården har en svært fordelaktig beliggenhet ved kanten av Gimlehøydens stup mot Drammensveien. Bygningen ble oppført i fra1898 til like etter århundreskiftet, etter tegninger av arkitekten Christian Fürst.

Husets fasader er gitt en enkel overflate, med unntak av aksen som dannes av inngangspartiet. Her fremtrer utsmykninger somspesielt er påvirket av rokokko, og en variert materielbruk. Gårdens pussfasader brytes opp med finhuggen natursten, og trappegangens vinduer er utført i dekorativt blyglass.Jugendstil i Oslo

Christian Fürst

Utvalgte utsnitt: 
Inngangspartiet

Detalj av inngangspartiet

Blyglassvindu og ornamentikk

Detalj av dekorert felt

Detalj av blyglassvinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!