Jugendstil i Oslo:
Kiellands dropsfabrikk, Tøyengaten 31

Erling Kielland lot i 1910-11 oppføre sin dropsfabrikk i Tøyengaten 31-33 ved arkitekt Alfred Christian Dahl. Kielland kom fra Fredrikshald, og arbeidet i unge år ved en sjokoladefabrikk i Hamburg. I 1891 etablerte han Kiellands dropsfabrik i Kristiania, og fra 1911 foregikk produksjonen i de nye lokalene i Tøyengaten. Blant fabrikkens mest kjente produkter er Laban Seigmenn og Kongen av Danmark. På sitt største hadde fabrikken 150 ansatte, i 1954. I 1975 ble den kjøpt opp av Nidar.

Fasaden mot Tøyengaten er utført i rød tegl over tre til fire fulle etasjer. Fasaden er symmetrisk komponert, med en midtakse flankert av to avrundede hengende karnapper. Øverste etasje har rekker av små, rundbuede vunduer, mens etasjene lengre nede har større vindusåpninger. Stiluttrykket er engelskinspirert jugendstil.

Kielland lot allerede i 1899 byggemelde fabrikk, verkstedslokaler, stall og våningshus på denne adressen, ved arkitekt Ludwig Zapffe, men det er uvisst hvor mye av dette som ble oppført.

Tilbygg og endringer ble rundt 1920 utført av arkitekt Gustav A. Kielland, Mens arkitekt Eivind Gleditsch tegnet et bygg mot Sørligaten, som ble revet og erstattet av et nybygg i Sørligaten 8 i 1938-39 (arkitekt W. Kielland).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
OBOS-bladet, nr 1, 2007
http://no.wikipedia.org/wiki/Kiellands_dropsfabrikk
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Jugendstil i Oslo

Alfred Christian Dahl

Ludwig Zapffe

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Sydlig perspektiv

Detalj av midtparti

Detalj av hovedporten

Detalj av lyktGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no