Jugendstil i Oslo:
Ullevålsveien 48

Denne leiegårdsvillaen ble bygget i 1911 for et konsortium ledet av en Emil Larsen etter tegninger utført av arkitektene Egil Selmer og Eduard Carlén. Huset har en pseudosymmetrisk komponert hovedfasade mot Vallegaten, der sideaksene markeres av buede arkoppbygg. Fasaden er oppdelt av brede kolossalpilastre med beskjeden artikulering. Huset er utført i en jugend-variant av ny-Louis-Seize, med festonger på vindusbrystningene og et ansikt over den asymmetrisk plasserte hovedinngangen. Huset har en sammensatt bygningsform og mansardtak.Jugendstil i Oslo

Egil Selmer

Eduard Carlén

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot nord

Hovedinngangen

Dekor over hovedinngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!