Jugendstil i Oslo:
Ullevålsveien 60

Denne leiegården ble oppført i 1901 for kandidat O. Holm etter arkitekt Henrik Nissens tegninger. Bygningen troner høyt i landskapet, og er bygget over to etasjer samt mansardetasje. Den er frittliggende og har hovedfasader mot Ullevålsveien og Anton Schjøths gate. Hver av hovedfasadene har en siderisalitt med halvvalmet gavl, og de bindets sammen av et rundt tårn med åpen tredjeetasje og kuppel. Bygningen er utført i jugendstil, i pusset tegl med felter i upusset rød tegl.Jugendstil i Oslo

Henrik Nissen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Fasade mot Anton Schjøths gateGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!