Jugendstil i Oslo:
Vogts gate 54

Leiegårdene i Vogts gate 52, 54, 56 og 58 ble alle bygget i 1902, på oppdrag fra "et aktieselskab" ved arkitekt Oskar Dehkes. Naturlig nok var det arkitekten selv som utførte bygningstegningene, og alle bygningene var utstyrt med lik ornamentikk. Idag er det bare nr. 54 som har fått beholde sin dekor, og heller ikke denne er helt intakt. Nr. 54 har en symmetrisk komposisjon, med to hovedakser som understrekes ved dekorerte brystningsfelter, rundbuede vinduer og spissbuede vindusoverdekninger. Bygningen har ikke noe spesielt jugendpreg, men er karakteristisk for denne perioden ved sine enkle varianter av de historistiske stiluttrykk.

Bygningen er i nyere tid blitt utstyrt med en dominerende, buet takark.Jugendstil i Oslo

Oskar Dehkes

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Detalj fra fasaden

Nr. 54 og de reduserte nabobygningeneGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!