Jugendstil i Skien:
Skien-Telemarkens dampskibsaktieselskab, Nedre Hjellegate 18

Denne hjørnegården ble oppført for Skien-Telemarkens dampskibsaktieselskab i årene 1908-09 ved arkitekt Heinrich Karsten.

Norsjø-Skienskanalen ble offisielt åpnet i 1861. Det ble stiftet fem uavhengige aksjeselskaper, som tilsammen hadde syv båter som konkurrerte om å håndtere trafikken på kanalen. Disse selskapene ble i år 1900 slått sammen til ett: Skien-Telemarkens dampskibsaktieselskab.

Denne bygården er oppført over to etasjer og loft, med en tung førsteetasje med fasader i natursten. Annen etasje har fasader i gul tegl, og har et lettere preg. Blikkfang dannes av inngangspartiet, hvis akse understrekes av krumningen i etasjeskille og hovedgesims. Årstallet for bygningens ferdigstillelse er å se i det barokkpregede buefeltet under gesimsen.

Anvendt litteratur/kilder:
Tidsskrift for Telemark historielag, nr. 3, 1982
Toralf Gjone ­ Solum bygds historieHeinrich Karsten

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!