Jugendstil i Skien:
Solum Sparebank, Torggaten 5

Denne bygården ble oppført som forretningsgård for Solums Sparebank i 1907, etter tegninger av arkitekt Heinrich Karsten d. y. Solums sparebanks første direksjon ble valgt i 1863, Didrik Cappelens første år som bygdens ordfører. Banken fikk alvorlige økonomiske problemer i 1919, som en følge av den generelle konjunkturnedgangen. I 1929 gikk banken konkurs, og dermed hadde Skien mistet sine tre viktige banker i disse nedgangstidene.

Solum sparebanks bygning ble oppført som en treetasjes bygning, og en fjerde etasje er siden bygget på. Gården er utført i en leken jugendstil, med en symmetrisk komponert gatefasade. Komposisjonen er hierarkisk, med store vindusflater i de to nederste etsasjene, og en rad smale vinduer i tredje etasje. Materialbruken i sokkelen, grovhuggen granitt, understreker den solide tyngden i bankvirksomheten, mens de øvrige etasjene er utført i pusset tegl, der noen områder markeres i granitt. De to inngangene, symmetrisk plassert om midtaksen, markerer hver sin akse, og disse aksene understrekes i de arkitektoniske virkemidlene. Både i smijernsutførelse og vindusformer er det stor variasjon, mens veggflatene er enkle, med sparsom artikulering.

Anvendt litteratur/kilder:
Tidsskrift for Telemark historielag, nr. 3, 1982
Toralf Gjone ­ Solum bygds historieHeinrich Karsten

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Parti av gatefasaden

Akse med inngangsparti

Detalj av balkong

Detalj av "nøkkelhullsvindu"

Dør til portrom

Detalj av inngangsdørGeir Tandberg Steigan

 

© 2005 arc!