Jugendstil i Stavanger:
Tollboden, Skansegaten 2

Stavanger fikk sin første tollbod i 1840 (arkitekt C. H. Grosch) og denne ble utvidet med et pakkhus i 1859-60. Her ble snart også kapasiteten for liten, og det ble besluttet å la oppføre en ny tollbod på den andre siden av Vågen.

Den nye tollboden ble oppført i årene 1904-05 etter tegninger av bergensarkitekten Schak Bull. Tollboden - som består av en to og en halv etasjes kontorbygning og en lavere pakkhusbygning - var først ferdig innredet og klar til bruk i 1906.

Tollboden er utført i en jugenstilsvariant med rot i et enkelt nyromansk stiluttrykk. Bygningen er sammensatt til en asymmetrisk helhet av volumer av varierende størrelse, der enkelte fasadepartier er symmetrisk komponert. Den pussede teglbygningen hviler på en tung stensokkel hvis materialbruk er videreført i inngansportalene. Vindusomrammingene er enkelt artikulert med rød tegl, og samme materiale går igjen i den romanske gesimsen.

Tollboden ble rehabilitert og ominnredet på 1990-tallet.

Anvendt litteratur/kilder:
Bernhard Høiden - Norske tollboder, 2000
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005Schak Bull

Fra Stavangers murarkitektur

Stavangers gamle tollbod

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Tollbodens langside

Pakkhuset

Tollbodens hovedinngangGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!