Kongsvinger:
Kongsvinger jernbanestasjon

Kongsvinger jernbanestasjon er hovedstasjonen på Kongsvingerbanen. Den ble oppført i 1862 etter tegninger av de tyske arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno, ved deres landsmann, den på Kongsvinger bosatte byggmester Johan Heinrich Günther Schüssler. Schüssler var byens ledende entreprenør i en årrekke.

Stasjonsbygningen er et monumentalt innslag i bybildet, symmetrisk anlagt, med to fremspringende gavler. Som ellers på strekningens stasjonsbygninger, som er tegnet av de samme arkitekter, er bærekonstruksjonene synlige, og kraftig dimensjonert. I gavlene finner vi den sirkeldekoren som også ble benyttet på de øvrige stasjoenen langs strekningen, og som ble svært populær innen villabebyggelsen i tiden som fulgte, også i Christiania.

Stasjonen ble tatt i bruk 14. Mai 1862, da det første lokomotivet fra Lillestrøm stasjon ankom. 4. Juli samme år begynte godstrafikken på den samme strekningen. Den offisielle åpning skjedde imidlertid først 3. Oktober 1862, og ved denne høytidelighet var kong Carl XV tilstede (i Norge kong Karl IV). Toget fraktet kongen og de øvrige festdeltagere til Christiania, der festlighetene fortsatte. Stasjonsmester i stasjonens første år, 1862-96, var P. W. Gornitzka.

Anvendt litteratur:
Cand. Philos. Olaf Brynn - Kongsvinger, 1929
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Kongsvinger

Schirmer & von Hanno

Günther Schüssler

Utvalgte utsnitt: 

Perrongfasaden, horisontalt


Perrongfasaden, vertikalt© 2000 arc!