Homansbyens hus:
Josefines gate 5

Denne villaen ble oppført i 1866 for brødrene Homan etter tegninger av arkitekt Paul Due. Huset er utført i engelsk sengotikk, med en symmetrisk gatefasade som defineres av to siderisalitter med spisse gavler. Midtpartiet er noe lavere og er utstyrt med en støpejernsveranda. Husets detaljering er enkel.

Villaen ble ved ferdigstillelsen solgt til overrettsassessor Peter Brandt fra Toten. Han leiet tidligere husrom like ved, hos jernbanedirektør Carl Abraham Pihl i Gustavs gate 2.

Eier omkring 1880 var grosserer Peter Hansen, som fikk utført et tilbygg til huset. Grosserer Hansen eiet huset til etter år 1900.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Paul DueGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!