Homansbyens hus:
Josefines gate 7

Denne villaen ble bygget i 1866 for brødrene Homan, etter tegninger av arkitekt Georg Bull. Murmester Asmus Lenschow sto for byggingen. Villaen har en symmetrisk komponert hovedfasade, dominert av en midtrisalitt med spiss gavl. Stiluttrykket er preget av fransk gotikk.

Huset ble ved ferdigstillelsen solgt til krigsskolens overlærer Axel Sophus Guldberg. Guldberg gikk av med pensjon på 1890-tallet, og ble gådbruker på nordre Skøyen (idag Guldbergs vei 25).

Etter Guldberg var ingeniørkaptein Johan Christopher Ræder fra Nes i Hallingdal husets eier.

Huset ble tilbygget på baksiden i 1910.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg BullGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!