Homansbyens hus:
Oscars gate 19

I Oscars gate 19 ble det i 1859-60 bygget en tomannsbolig for brødrene Homan etter tegninger av arkitekt georg Bull. Huset var holdt i nygotisk stil, og var asymmetrisk komponert, med en hovedfasade preget av en dominerende gavl og et polygonalt tårnkarnapp.

Hustegningene ble publisert av Bull i heftet "Arkitektur" i 1861. Offentliggjøringen av tegningene bidro til at snekkermester Jens Johan Ruud i 1869 kunne oppføre en forenklet kopi i Josefines gate 1.

Huset ble i 1860 solgt til amtmann Johan Collett, som sammen med Peder Jacob Homan kjøpte løkken Frihedssæde i 1853. Blant Colletts leieboere her var løytnant Theodor Frølich. Siden overtok Johan Colletts pleiesønn, professor og konservator Robert Collett, huset.

Huset ble revet i 1935.

Planen er tegnet etter Georg Bull, og viser den opprinnelige førsteetasjen.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg BullGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!