Homansbyens hus:
Oscars gate 23

Denne villaen ble oppført i 1858-59, for brødrene Homan og prokurator Rasch etter tegninger av arkitekt Georg Bull. Huset ble i mars 1859 solgt til sorenskriver Christian Frederik Erichsen. Etter sorenskriverens død ble huset solgt til apoteker Bernt Anton Maschmann, opprinnelig fra Vega i Nordland.

En litt mistilpasset takkvist er påbygget senere.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg BullGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!