Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 16

Denne villean ble bygget på 1870-tallet for Henrik Homan etter tegninger av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. I 1880 ble huset ombygget til leiegård ved arkitekt Eckhoff. Denne leiegården er utført over to til tre etasjer og er holdt i romantisk klassisisme. Toppetasjen har en mindre grunnflate enn bygningen forøvrig; denne og bygningens bakre del ble altså til- og påbygget i 1880. Forfra fortoner toppetasjen seg som et tårn over fasadens dominerende karnapp.

Villaen tilhørte omkring 1890 rittmester Børre Johan Petersen, og omkring århundreskiftet ingeniør og Elektrisk Bureaus bestyrer Bertrand Kolbenstvedt fra Suldal.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

N. S. D. Eckhoff

Leiegården i perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!