Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 17

Denne halvannenetasjes villaen ble bygget i 1871-74 for Henrik Homan etter tegninger av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. Villaen er holdt i berlinerklassisisme, og har en symmetrisk hovedfasade som domineres av en polygonal midtrisalitt over to etasjer. Ornamentikken bærer preg av nygotikk. Komposisjonen minner om Eckhoffs Gustavs gate 4, men dette huset er mer elegant utført.

Da huset sto ferdig kjøpte statsråd Lorentz Segelcke det, og ved århundreskiftet tilhørte den generalagent og skipsreder Wilhelm Peter Lorentzen fra Holmestrand.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

N. S. D. Eckhoff

Villaen i perspektiv

Arkitektens fasadetegningGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!