Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 18

Denne villaen ble oppført i 1879 for Henrik Homan etter tegninger av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. Villaen er utført i en kraftig dekorert klassisisme, og har en hovedfasade som domineres av en polygonal midtrisalitt med rundbuede vinduer i annen etasje. Fasaden har rik detaljering og markerte hjørnekvadere.

Huset tilhørte omkring år 1900 Stenbrudds- og stenhuggeribedriftseier Nicolai Sivert Beer. En av sønnene bar farens navn, og ble siden en svært anerkjent arkitekt.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

N. S. D. Eckhoff

Villaen i perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!