Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 5

Denne klassisistiske villaen ble bygget for kunsthistorieprofessor Lorentz Henrik Segelcke Dietrichson (1834-1917) fra Bergen og hans hustru malerinnen Mathilde Dietrichson (f. Bonnevie) i 1876 etter tegninger av arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. Dietrichson lot i 1874 oppføre trevillaen Solheim i fornnordisk stil på Djurgården i Stockholm etter tegninger av arkitektene G. Dahl og E. Jacobsson. Villaen i Uranienborg terrasse 5 er tegnet over den samme planen som Solheim, og tar opp motivet herfra med tre sammenstilte buevinduer.

Dietrichson ble i 1875 utnevnt til professor i kunsthistorie ved Det kongelige Frederiks Universitet (nå Universitetet i Oslo), og virket i stillingen til sin død. Han var dessuten direktør for Skulpturmuséet. På 1860-tallet bodde ekteparet Dietrichson på Hægdehougen, etter et opphold i Roma.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

N. S. D. Eckhoff

Villaen ved avgrunnens randGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!