Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 6

Uranienborg terrasse 6 er bygget som den ene delen av en dobbeltvilla, sammen med nr. 4. Begge ble bygget i 1885 etter tegninger av Paul Due og Bernhard Steckmest. Huset ble bygget for grosserer H. Nielsen.

Nr. 6 er utført i fransk nyrenessanse, med en fasade som markeres med en siderisalitt og et karnapp nærmest nr. 4. Nr. 6 er svært beslektet med enkelte av boligene i det nedrevne Det engelske kvarter ved Solli plass. Nr. 6 fikk et tilbygg i 1908, utført etter tegninger av ovennevnte Bernhard Steckmest.

Enkefrue H. Blom var eier ved begynnelsen av 1890-tallet, og ved århundreskiftet tilhørte huset grosserer Einar Albert Mohn fra Stokke.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Due & SteckmestGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!