Homansbyens hus:
Uranienborg terrasse 9

Denne villaen ble oppført i 1889-90 for trelastgrosserer og konsul Georg Iversen fra Fredrikshald etter tegninger av arkitektene Paul Due og Bernhard Steckmest. Iversen drev trelastimport til Spania, der han var norsk-svensk konsul. Han var dessuten direktør i aksjeselskapet La Compagnia de Maderas. I 1898 bosatte han seg i den nybyggede Villa Solares i Bærum.

Uranienborg terrasse 9 er en kompakt villa med fasader i en kombinasjon av pusset og upusset tegl. Stilmessig er huset holdt i nyrenessanse, med en hovedfasade mot haven og en litt uregelmessig komposisjon dominert av en midtrisalitt med tempelgavl og polygonalt karnapp. Fasaden mot gaten er betydelig enklere. Trappehallen er dekorert i nyrokokko.

Arkitekt Herman Backer sto for tegningene til garasjen som ble bygget på tomten i 1920.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Due & Steckmest

Hus og have

Villaens gatefasadeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!