Arkitekter:
Haldor Larsen Børve (1857-1933)

Haldor Børve var i årene 1877-1880 elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt, og i årene 1883-86 var han utførende arkitekt for Christian Christie ved restaureringen av Ullensvang kirke. Børve fullførte sin arkitektutdannelse ved Hannovers Polytechnikum i 1887-1889. Han mottok i 1889 Statens stipend for teknikere, og samme år etablerte han selvstendig arkitektpraksis i Porsgrunn, der han også var hovedlærer ved, og senere bestyrer for, Porsgrunns tekniske aftenskole.

Blant Børves første arbeider er Borgestad skole (1889) og de to monumentale byggverk i nasjonalromantisk sveitserstil Croftholmen ved Stathelle (1890-95) og Dalen hotell, i sprudlende utførelse. I 1891 utformet Børve sin egen villa i Porsgrunn, Aalls gate 13 (betydelig forringet ved ombygging), og den ganske like nabovillaen Aalls gate 15, samt Våningshuset på gården Helleland i Ullensvang, Langangen kirke og den flotte nygotiske teglbygningen i Storgaten 162 (Porsgrunn).

Børve var svært produktiv på 1890-tallet, og blant hans arbeider fra denne perioden nevnes Kvinnehjemmet Fredensborg (Porsgrunn, 1891-92), Kjøttkontrollens hus (Sandefjord, 1893), Hjertnespromenaden 3 (Sandefjord, 1894, byens mest staselige dragestilsbygning inntil den ble revet i 1961), Porsgrunn Folkebad (1895), Gjerpen meieri (Skien, 1897), den praktfulle Dicks villa i Porsgrunn (Jernbanegaten 6, 1898, kontinental nyrenessanse), den katolske Vår Frue kirke (Porsgrunn, 1899, inspirert av stavkirkearkitektur), Sandefjord middelskole (1899-1900), Skotfoss kirke (1899-1900) og Porsgrunn meieribolag (1899-1901, nybarokk/nyrenessanse). I. C. Knudsens villa på øvre Fredenes (ca. 1906) er en staselig kubisk bygning holdt i en nøktern italiensk nyrenessanse, og Dyrings bokhandel (Storgaten 154, Porsgrunn, ca. 1904, 1. Etasje ødelagt) er utført i en tung nyrenessanse.

Børve ble etter år 1900 engasjert i en rekke større arbeider, som Porsgrunns brannstasjon og elektrisistetsverk (1900-01), Porsgrunns rådhus (1904-05, nyrenessanse med jugenddetaljer), barnehjemmet Hans Cappelens minne (Skien, ca. 1905-06), Sandefjords Gamlehjem (1903-08, jugend/barokk), Immanuelkirken (Porsgrunn, metodistkirke, 1906-07), Bratsberg Amtssykehus (Skien, 1907-09), Sandefjords Aktiekreditbank (1908-12, tung jugendstil), Porsgrunn lutherske sykehus (1911), Årlifoss kraftanlegg (Notodden, 1912), Hardanger folkehøgskule (1915, med motiver hentet fra Telemarks tradisjon), Haukerød skole (Sandefjord, 1918), Sandefjords metodistkirke (1916-18, sen jugendstil) og Fylkessykehuset for Aust-Agder og Arendal (1915-20).

Børve tegnet også de stavkirkeinspirerte Strandløkka kapell (1915) og Raundal kirke (1921), samt gravkapellet til Østre Porsgrunn kirke (tilpasset barokkstil). Av landbruksskoler utformet Børve Holt ved Tvedestrand (1922), Foldsæ i Fyresdal (1923) og Telemark landbruksskole ved Ulefoss. Han tegnet sinssykehus for Skien (Faret) og Oppland, Porsgrunns sanitetsforenings tuberkulosehjem og fylkessykehuset for Nord-Trøndelag.

Børve var i hele sin aktive periode svært produktiv, og hadde evnen til å produsere arbeider av høy kvalitet, også stilmessig, tross det høye tempoet. Mange av hans sene, store arbeider er gitt en nøktern utforming.

Anvendt litteratur:
Thomas Thiis-Evensen: Børve, forskningen og arkitekturen
Kulturminner Sandefjord 3.1, 1988, 5.7, 1994, 5.6, 1996 og 5.9, 1997

Andre kilder:
Arkitektkontoret Børve & Borchsenius
Statsbygg sør
Sandefjord kommunes bevaringsplakat
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Porsgrunn rådhus

Metodistkirken, Sandefjord

Immanuelkirken, Porsgrunn

Vår Frue kirke, Porsgrunn

Porsgrunns tollbod

Gamlehjemmet, Sandefjord

Privatbanken, Sandefjord

Porsgrunn Meieribolag

Storgaten 154, Porsgrunn

Storgaten 148, Porsgrunn

Holengården (Dicks villa), Porsgrunn

Hjertnespromenaden 3, Sandefjord

Sandefjord middelskole

Torggaten 4, Sandefjord

Ungdomshuset, Sandefjord

Jesu kirkes gravkapell, PorsgrunnGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!